معنی هزاران

لغت نامه دهخدا

هزاران

هزاران. [هََ / هَِ] (عدد، ص، اِ) جمع هزار است برخلاف قیاس، و عدد هزار را نیز گویند. (برهان). این کلمه بیشتر برای دلالت بر کثرت به کار رود:
هزاران بدو اندرون طلق و خم
درون درش نقش باغ ارم.
عنصری.
آنگه به یکی چرخشت اندر فکنَدْشان
بر پشت لگد بیست هزاران بزنَدْشان.
منوچهری.
هزاران صفت گل دمیده ز سنگ
ز صدبرگ و دوروی و ازهفت رنگ.
اسدی.
هزاران قبه ٔ عالی کشیده سربه ابر اندر
که کردی کمترین قبه ی ْ سپهر برترین دروا.
عمعق بخارایی.
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم.
حافظ.
- صدهزاران، عدد مرکبی است دال برکثرت:
صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟
حافظ.
- هزاران هزار، عددی است که برای دلالت بر کثرت به کار رود:
از هزاران هزار نعمت و جاه
نه به آخر به جز کفن بردند؟
رودکی.
سال هزاران هزار شاد همی باش
یاد همی دارمان و یاد همی باش.
منوچهری.
به بازوی پرخون درون بید سرخ
بزد دشنه زین غم هزاران هزار.
ناصرخسرو.
|| (اِ) بازی چهارم نرد را هم میگویند که داو هزار باشد. (برهان). هزار. ده هزاران. داوهزار. (یادداشت به خط مؤلف). رجوع به هزار، داوهزار، ده هزار و ده هزاران شود.

هزاران. [هََ] (اِخ) دهی است از بخش قره آغاج شهرستان مراغه. دارای 350 تن سکنه است. آب آن ازچشمه سارها و محصول عمده اش غله و نخود است. شامل دو قسمت به نام هزاران پائین و بالاست که یک هزار گز از یکدیگر فاصله دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


ده هزاران

ده هزاران. [دَه ْ هََ / هَِ] (اِ مرکب) (اصطلاح نرد) ده هزار. (ناظم الاطباء) (جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). رجوع به ده هزار شود. || برای مبالغه و کثرت نیز در نظم و نثربه کار رود. رجوع به ترکیب ده هزار در ذیل ده شود.

فارسی به انگلیسی

فرهنگ عمید

هزاران

بسیارزیاد: هزاران سرِ مردمِ بی‌گناه / بدین گفته‌ات گشت خواهد تباه (فردوسی: ۲/۳۴۹حاشیه)،
هزار

فرهنگ معین

هزاران

(هَ) (اِ.) بلبل.

حل جدول

هزاران

‌الاف

فرهنگ فارسی هوشیار

ده هزاران

جمع ده هزار ده هزارها

بانک شعر

صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو

مفهوم و معنی شعر صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو با نفسیر کامل
صد هزاران موجود را خواهی دید که از یک خورشید به وجود آمده و گم شده‌اند.

معادل ابجد

هزاران

264

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری