معنی هرتز

هرتز
معادل ابجد

هرتز در معادل ابجد

هرتز
  • 612
حل جدول

هرتز در حل جدول

  • واحد امواج فرکانس
  • واحد سنجش بسامد امواج
فرهنگ معین

هرتز در فرهنگ معین

  • (هِ) [فر - انگ. ] (اِ. ) واحد بسامد برابر یک سیکل (دور) در ثانیه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هرتز در فرهنگ عمید

  • واحد اندازه‌گیری بسامد بر اساس سیکل در ثانیه،
فرهنگ فارسی هوشیار

هرتز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آلمانی یکان بسامد دور دم
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید