معنی هدردادن

حل جدول

هدردادن

اتلاف

فرهنگ فارسی هوشیار

هرز دادن

(مصدر) روان کردن آب درزمین های لم یزرع، هدردادن تلف کردن.

مترادف و متضاد زبان فارسی

تضییع کردن

هدردادن، تلف کردن، ضایع کردن، از بین بردن، نابود کردن، پایمال کردن، تباه ساختن، حیف‌ومیل کردن

معادل ابجد

هدردادن

268

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری