معنی هتل

هتل
معادل ابجد

هتل در معادل ابجد

هتل
 • 435
حل جدول

هتل در حل جدول

 • مسافرخانه مدرن، مهمانخانه
 • مسافرخانه مدرن، مهمان خانه
مترادف و متضاد زبان فارسی

هتل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مسافرخانه، مهمانخانه، مهمانسرا
فرهنگ معین

هتل در فرهنگ معین

 • (هُ تِ) [فر. ] (اِ. ) مهمانخانه، ساختمانی دارای اتاق های مبله و آماده پذیرایی از مسافران. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هتل در لغت نامه دهخدا

 • هتل. [هََ] (ع مص) پیاپی باریدن ابر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هطل. (معجم متن اللغه) (اقرب الموارد). باران باریدن. (تاج المصادر بیهقی). || نیک باریدن ابر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (معجم متن اللغه). این کلمه مبدل هتن باشد، چه تبدیل لام به نون و بالعکس نزد پیشینیان بسیار معمول بوده است. «هتنت السماء و هتلت ». (نشوء اللغه ص 51). هُتول. هَتَلان. تَهتال. هطل. هطلان. تهطال. هتن. هتون. هتنان. تهتان. توضیح بیشتر ...
 • هتل. [هََ ت ِ] (ع ص) سحاب هتل، ابر نیک بارنده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • هتل. [هَُ ت ِ] (فرانسوی، اِ) مسافرخانه. مهمانخانه. این کلمه از اصل قدیمی کلمه هوسپیتال در زبان فرانسه ٔ باستان، مشتق شده و در زبان انگلیسی به خانه ای که برای پذیرایی از مسافران اختصاص دارد، اطلاق شده است. (از دائرهالمعارف بریتانیکا). توضیح بیشتر ...
 • هتل. [هَُ ت ُ] (اِ) در تداول برخی از عوام به معنی اتومبیل است و صورت مصحفی از آن میباشد. || در تداول زنان به معنی شکم: هتلش پیش آمده، یعنی آبستن است. این کلمه به این معنی پیش از اختراع اتومبیل متداول بوده است و از هتل (به معنی اتومبیل) مأخوذ نیست. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • هتل. [هَُت ْ ت َ] (ع ص) سحائب هتل، باران پیوسته. هطل. (از اقرب الموارد) (معجم متن اللغه). توضیح بیشتر ...
 • هتل. [هَُت ْ ت َ] (ع ص، اِ) ج ِ هاتل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به هاتل شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هتل در فرهنگ عمید

 • مکانی که در مقابل دریافت هزینه، به اشخاص جای خواب و خدمات دیگر از قبیل غذا و امثال آن‌ها ارائه می‌شود، مهمان‌خانه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

هتل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

هتل در فارسی به انگلیسی

 • Belly, Hostelry, Hotel, Inn, Lodge, Paunch
فارسی به ترکی

هتل در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

هتل در فارسی به عربی

تعبیر خواب

هتل در تعبیر خواب

 • 1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید، علامت آن است که در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد

  . 2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات کنید، نشانه آن است که آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید کرد.
  3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید، نشانه آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.

  4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید، علامت آن است که معادل ثروتی که اکنون دارید، پول نقد به دست خواهید آورد.

  5ـ اگر خواب ببینید در هتلی کار می کنید، علامت آن است که به کاری پرسودتر از کار فعلی خود دست می یابید. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

هتل در گویش مازندرانی

 • آدم ساده و بی ریا
فرهنگ فارسی هوشیار

هتل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مهمانخانه، مسافرخانه، خانه ای که برای پذیرائی از مسافران اختصاص دارد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

هتل در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

هتل در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه