معنی هان

هان
معادل ابجد

هان در معادل ابجد

هان
 • 56
حل جدول

هان در حل جدول

 • سلسله ای در چین
 • آگاه باش
 • سلسله ای در چین، کلمه تنبیه، آگاه باش
فرهنگ معین

هان در فرهنگ معین

 • (شب جم. ) به هوش باش ! کلمه ای که برای آگاه کردن به کار می رود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هان در لغت نامه دهخدا

 • هان. (صوت) امر به شتاب کردن، یعنی بشتاب و جلد باش. (برهان) (ناظم الاطباء). || (ق) براستی و در حقیقت. (ناظم الاطباء). || (صوت) کلمه ٔ جواب به معنی آری. بلی. || کلمه ٔ تنبیه است، یعنی در محل آگاهانیدن و تأکید در کاری و امری به کار برند خواه به طریق امر باشد و خواه به تصدیق وجد. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج):
  هان و هینش کنم از حکمت زیرا خر
  بازگردد ز ره کژ به هان و هین.
  ناصرخسرو.
  هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
  ایوان مداین را آئینه ٔ عبرت دان. توضیح بیشتر ...
 • هان. (اِخ) نام سلسله ٔ پادشاهی چین است که در دو قرن اول میلادی در آن کشور حکومت داشته اند. (از اعلام المنجد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هان در فرهنگ عمید

 • کلمۀ تنبیه که در مقام آگاه ساختن کسی یا تٲکید در امری به‌ کار می‌رود،
  [عامیانه] برای تصدیق به کار می‌رود،
  [عامیانه] هنگام مخاطب قرار گرفتن در جواب به جای بله گفته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

هان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

هان در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

هان در ترکی به فارسی

 • خان، رباط، کاروانسرا
فرهنگ فارسی هوشیار

هان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کلمه جواب بمعنی آری، بلی
فارسی به آلمانی

هان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید