معنی هاریانا

حل جدول

هاریانا

ایالتی در هندوستان


ایالتی دیگر در هندوستان

هاریانا


ایالتى در هند با مرکز چندیگر

هاریانا


ایالت هند

هاریانا


ایالتی در هندوستان

هاریانا

کرالا، هاریانا

بیهار، هاریانا

آروناچال پرادش، آسام، آندراپرادش، اوتارانچاند، اوتارپرادش، اوریسا، بیهار، پنجاب، تامیل نادو، تریپورا، جارکاند، چاتیسگر، راجستان، سیکیم، کارناتاکا، کرالا، گجرات، گوآ، مادایاپرادش، مانی پور، ماهاراشترا، مگالایا، میزورام، ناگالند، هاریانا


ایالت هند با مرکز چندیگر

هاریانا


ایالتی در هند

اسام، هاریانا


استانی در هند

آندرا پرادش، آروناچال پرادش، آسام، بهار، چتیسگر، گوآ، گجرات، هاریانا، هیماچال پرادش، جامو و کشمیر، جارکند، کارناتاکا، کرالا، مادیا پرادش، مهاراشترا، مانیپور، مگالایا، میزورام، ناگالند، اودیسا، پنجاب، راجستان، سیکیم، تامیل نادو، تریپورا، اوتار پرادش، اوتاراکند، بنگال غربی، تلانگانا

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

هاریانا

268

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری