معنی هاری

هاری
معادل ابجد

هاری در معادل ابجد

هاری
  • 216
حل جدول

هاری در حل جدول

فرهنگ معین

هاری در فرهنگ معین

  • (اِ.) مرضی است عفونی که عاملش ویروسی به نام فیلتران است.
  • سرگین کش، کناس، خاکروبه کش. [خوانش: (ص نسب. ) منسوب به هار. ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هاری در لغت نامه دهخدا

  • هاری. (ص نسبی) کناس و سرگین کش است، زیرا که هار به معنی سرگین است و «ی » برای نسبت است، یعنی کسی که سرگین را برمیدارد و در هندوستان حلال خور خوانند. (از آنندراج) (از برهان). || خاکروبه کش. توضیح بیشتر ...
  • هاری. (ع ص) خراب شده. ویران شده. (از ناظم الاطباء). || بنای شکسته. || مرد سست و برجای مانده از سختی روزگار. (یادداشت به خط مؤلف). || سست. || ضعیف. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • هاری. (حامص) صفت هار. حالت و چگونگی هار. دیوانگی خاصه در سگ. هار و دیوانه بودن. || داءالکلب. بیماری سگ هار. بیماری که از سگ و گرگ به انسان سرایت کند. این بیماری عفونی است که بواسطه ٔ یک ویروس فیلتران تولید میشود و بوسیله ٔ تحریکات عصبی که مهمترین آنها انقباضات عضلانی است مشخص میباشد. این بیماری را حیوان هار باگاز گرفتن به انسان انتقال میدهد. و در انسان هنگامی که هاری ظاهر شود، در ظرف چند روز منتهی به مرگ میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هاری در فرهنگ عمید

  • مرضی که در بعضی حیوانات مانند سگ، گربه، و گرگ تولید می‌شود و دارای میکروب مخصوصی است و ممکن است بر اثر گزش حیوان مبتلا، مانند سگ میکروب آن سرایت کند و باعث جنون هاری ‌شود، داءالکلب، راژ،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

هاری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎-1 حالت وکیفیت هار دیوانگی جانوران خاصه سگ، بیماریی است. (اسم) مرضی است عفونی که عاملش یک ویروس فیلتران است و بوسیله تحریکات عصبی که مهمترین آنها انقباضات عضلانی است مشخص میباشد حیوانات هار مرض را از راه گاز گرفتن بانسان انتقال میدهند. در انسان هنگامیکه هاری ظاهر شود در عرض چند روز منتهی بمرگ میشود غالب پستانداران اهلی یا وحشی (اسب موش صحرایی شغال خوک گربه) ممکنست هار شوند ولی از میان همه تنها گوشتخواران مخصوصا گرگ و سگ هاری را بانسان سرایت نمیکند حتی پس از گاز گرفتن که استثنا ء ممکنست اتفاق بیفتد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

هاری در فرهنگ فارسی آزاد

  • هارِی، سست و فرو ریختنی (به هار و هائِر نیز مراجعه شود)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید