معنی نیمگان

فرهنگ عمید

نیمگان

نیم‌نیم،

فارسی به انگلیسی

نیمگان‌

Half-And-Half

حل جدول

نیمگان

خط استوا


خط استوا

نیمگان

فرهنگ فارسی هوشیار

نیمگان

نیم نیم

معادل ابجد

نیمگان

171

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری