معنی نیسان

نیسان
معادل ابجد

نیسان در معادل ابجد

نیسان
 • 171
حل جدول

نیسان در حل جدول

 • ماه هفتم سریانی
فرهنگ معین

نیسان در فرهنگ معین

 • (نِ) [سُر. ] (اِ. ) ماه هفتم از ماه های سریانی برابر با اردیبهشت. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نیسان در لغت نامه دهخدا

 • نیسان. (اِ) خلاف. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مخالفت. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) (رشیدی) (ناظم الاطباء). مرادف انیسان است. (از رشیدی). مخفف انیسان است. (از انجمن آرا). عدم موافقت دروغ و عهد و پیمان خلاف و دروغ و هنگام شکستن عهد و پیمان. (ناظم الاطباء):
  من آنگاه سوگند نیسان خورم
  که زین مملکت رخت بیرون برم.
  بوشکور (از انجمن آرا). توضیح بیشتر ...
 • نیسان. [ن َ / ن ِ] (اِ) نام ماه هفتم است از ماههای رومیان. (غیاث اللغات) (از برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج). ماه دوم بهار. (السامی). به سریانی نام ماه دویم باشد از سه ماه بهار. (برهان قاطع). ماه هفتم از سال سریانی میان آذار وایار، و آن ماه دوم بهار است مطابق اردیبهشت فارسی و ثور عرب و تقریباً مطابق است با آوریل فرانسوی و آن 30 روز است. (یادداشت مؤلف). و باران این ماه را نیز مجازاً نیسان گویند. (غیاث اللغات):
  آنچا که جحیم خشم تو آذر
  آنجا که نسیم صلح تو نیسان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نیسان در فرهنگ عمید

 • نی‌مانند، شبیه‌ نی،
 • ماه هفتم از ماه‌های سریانی، ماه دوم از فصل بهار،
  [مجاز] بهار،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

نیسان در نام های ایرانی

 • پسرانه، نام ماه دومین ماه بهار، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

نیسان در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

نیسان در گویش مازندرانی

 • بارانی که به مدت بیست روز و پس از بیستم فروردین بارد و آنرا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نیسان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مخالفت، پیمان خلاف و دروغ نام ماه هفتم است از ماههای رومیان و ماه دوم از فصل بهار را گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

نیسان در فرهنگ فارسی آزاد

 • نَیسان، (کلمه ایست سریانی) ماه باران های نافع بهاری (ماه دوم بهاری)، ماه چهارم از سال رومی (برابر اپریل)، مجازاً و به کنایه به خود باران بهاری و باران نیسانی نیز اطلاق شده است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید