معنی نیز

نیز
معادل ابجد

نیز در معادل ابجد

نیز
 • 67
حل جدول

نیز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نیز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ایضاً، باز، هم، همان، همچنین
فرهنگ معین

نیز در فرهنگ معین

 • کلمه ربط و عطف، دیگر، بار دیگر. [خوانش: [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

نیز در لغت نامه دهخدا

 • نیز. (ق) هم. (از انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). مرادف «هم » است. (از رشیدی). ایضاً. (انجمن آرا) (برهان قاطع). افاده ٔ معنی اشتراک ماسبق کند به کلمه ٔ دیگر و مرادف لفظ هم و واو عطف است. (آنندراج):
  نه آن زن بیازرد روزی بنیز
  نه این را از آن اندهی بود نیز.
  بوشکور.
  ای برّ تو رسیده به هر تنگ چاره ای
  از حال من ضعیف بجو نیز پاره ای.
  رودکی.
  لب بخت پیروز را خنده ای
  مرا نیز مروای فرخنده ای.
  رودکی.
  نباشم بر این نیز همداستان
  که شاهان ما در گه باستان. توضیح بیشتر ...
 • نیز. [] (اِ) درفش. (یادداشت مؤلف). رجوع به نیزه شود.

فرهنگ عمید

نیز در فرهنگ عمید

 • هم، همچنین،

  بار دیگر،

  مسلماً،
فارسی به انگلیسی

نیز در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نیز در فارسی به عربی

 • ایضا، ثانیه، علی نفس النمط، کلا
فرهنگ فارسی هوشیار

نیز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هم، ایضاً، کلمه ربط
فارسی به آلمانی

نیز در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه