معنی نیرو

نیرو
معادل ابجد

نیرو در معادل ابجد

نیرو
 • 266
حل جدول

نیرو در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نیرو در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • توان، توانایی، زور، طاقت، قدرت، قوا، قوت، قوه، کارمایه، مقاومت، یارا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نیرو در فرهنگ معین

 • زور، قوت، توانایی، قدرت. [خوانش: [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

نیرو در لغت نامه دهخدا

 • نیرو. (اِ) زور. قوت. (لغت فرس اسدی ص 416) (جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) (اوبهی) (برهان قاطع) (غیاث اللغات). توانائی. (ناظم الاطباء). توان. پهلوانی. نیرومندی. قدرت:
  نخست آفرین کرد بر دادگر
  کزو دید نیرو و بخت و هنر.
  فردوسی.
  چه فرمائیم چیست نیروی من
  تو دانی هنرها و آهوی من.
  فردوسی.
  اگرچه چو پیل است نیروی تو
  چوخورشید تابان بود روی تو.
  فردوسی.
  آفریننده ٔ جهان به تو داد
  نیروی رستم و هش هوشنگ.
  فرخی.
  چه تو و چه حیدر به زور و به نیرو
  چه شمشیر تو و چه شمشیر حیدر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نیرو در فرهنگ عمید

 • زور، قوه، قدرت، توانایی،
  (فیزیک) عمل یک جسم بر جسم دیگر که باعث ایجاد کار در جسم دوم می‌شود،
  [قدیمی] قابلیت، استعداد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نیرو در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نیرو در فارسی به عربی

 • حماسه، دفع، دم، قد، قوه، قوه عضلیه، قوت الرفع، معی، نفس
فرهنگ فارسی هوشیار

نیرو در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زور، قوت، توان، پهلوانی
فارسی به ایتالیایی

نیرو در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نیرو در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه