معنی نیترید

نیترید
معادل ابجد

نیترید در معادل ابجد

نیترید
  • 674
حل جدول

نیترید در حل جدول

  • هر یک از ترکیب های ازت سه ارزشی با فلزها

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید