معنی نگرانی

نگرانی
معادل ابجد

نگرانی در معادل ابجد

نگرانی
  • 331
حل جدول

نگرانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نگرانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اضطراب، بیم، تشویش، دلواپسی، دلهره، انتظار، چشمداشت
فرهنگ معین

نگرانی در فرهنگ معین

  • چشم داشت، انتظار، تشویش، دلواپسی. [خوانش: (~.) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

نگرانی در لغت نامه دهخدا

  • نگرانی. [ن ِ گ َ] (حامص) بینندگی. (فرهنگ فارسی معین). نگران و ناظر بودن. || انتظار. چشم داشت. (از ناظم الاطباء). ترصد. (یادداشت مؤلف). || اضطراب. دلواپسی. (ناظم الاطباء). تشویش. (فرهنگ فارسی معین). || توقف. (ناظم الاطباء). تأمل. (فرهنگ فارسی معین). || بصیرت. فراست. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نگرانی در فرهنگ عمید

  • ترس و اندیشه، دلواپسی،

    [قدیمی] چشمداشت، انتظار،
فارسی به انگلیسی

نگرانی در فارسی به انگلیسی

  • Anxiety, Anxiety, Anxiousness, Apprehension, Apprehensiveness, Bother, Care, Concern, Discomfiture, Dismay, Disquiet, Doubt, Fear, Foreboding, Fret, Funk, Inquietude, Misgiving, Oppression, Solicitude, Stew, Suspense, Sweat, Tension, Trepidation, Trouble, Worriment, Worry. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

نگرانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نگرانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نگرانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بینندگی، اضطراب، دلواپسی، تامل
فارسی به ایتالیایی

نگرانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نگرانی در فارسی به آلمانی

  • Anstoß (m), Ärger (m), Aufreiben, Fichte (f), Kieferföhre (f), Pinie (f), Sorge (f), Unruhe; aengstlichkeit. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نگرانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید