معنی نگاشته

نگاشته
معادل ابجد

نگاشته در معادل ابجد

نگاشته
  • 776
حل جدول

نگاشته در حل جدول

فرهنگ معین

نگاشته در فرهنگ معین

  • نوشته شده، نقش و نگار شده. [خوانش: (~.) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

نگاشته در لغت نامه دهخدا

  • نگاشته. [ن ِ ت َ / ت ِ] (ن مف) نوشته. (برهان قاطع) (آنندراج). نوشته شده. (ناظم الاطباء). مکتوب. (یادداشت مؤلف). تحریرکرده. (فرهنگ فارسی معین). مرقوم. || انشاشده. (یادداشت مؤلف). || ساخته شده. (برهان قاطع). || نقش. (یادداشت مؤلف). || نقش کرده. (برهان قاطع) (انجمن آرا). نقش شده. رسم شده. (ناظم الاطباء). منقوش. (منتهی الارب) (از تفلیسی). نگاریده. مصور: یک درقه بودش سر مردی بر آن نگاشته. (ترجمه ٔ طبری بلعمی). و بر وی صورتهای گوناگون از کردار هندوان نگاشته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نگاشته در فرهنگ عمید

  • نوشته،

    (صفت مفعولی) نقش کرده‌شده،
فرهنگ فارسی هوشیار

نگاشته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نوشته، مکتوب، مرقوم، نقش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید