معنی نوگرایی

حل جدول

نوگرایی

تجدد، مدرنیسم

مدرنیت

تجددخواهی

تجدد

مدرنیته


مکتب نوگرایی

مدرنیسم


نوگرایی و تجدد

مدرنیته


تجدد

نوگرایی


تجددطلبی

نوگرایی


تجددخواهی

نوگرایی


تجدد خواهی

نوگرایی

فارسی به انگلیسی

نوگرایی‌

Modernism, Modernity

مترادف و متضاد زبان فارسی

تجددطلبی

نوگرایی، نوجویی، تجددخواهی، تجددگرایی


واپسگرایی

ارتجاع، تحجر،
(متضاد) نوگرایی


تازه‌جویی

نوجویی، نوگرایی،
(متضاد) سنت‌گرایی، کهنه‌پرستی، کهنه‌گرایی

معادل ابجد

نوگرایی

297

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری