معنی نوکیسه

نوکیسه
معادل ابجد

نوکیسه در معادل ابجد

نوکیسه
 • 151
حل جدول

نوکیسه در حل جدول

 • ندید بدید
 • کنایه از کسی که تازه به ثروت رسیده
مترادف و متضاد زبان فارسی

نوکیسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تازه‌بدوران‌رسیده، ندیدبدید، نودولت
فرهنگ معین

نوکیسه در فرهنگ معین

 • (نُ س) (ص مر.) کنایه از: کسی که تازه درآمدی پیدا کرده است.
لغت نامه دهخدا

نوکیسه در لغت نامه دهخدا

 • نوکیسه. [ن َ / نُو س َ / س ِ] (ص مرکب) نودولت. (غیاث اللغات) (آنندراج). آنکه تازه به مال و دارائی رسیده. مقابل کهن کیسه. تازه به دوران رسیده. (فرهنگ فارسی معین). ندیدبدید. تازه به دولت رسیده:
  ز نوکیسه مکن هرگز درم وام
  که رسوائی و جنگ آرد سرانجام.
  ناصرخسرو.
  با مردم کم چیز و نوکیسه و. معامله مکن. (منتخب قابوسنامه ص 183). راز خویش با زن مگوی و از مردم نوکیسه وام مگیر و با عوام و فاسق دوستی مدار. (قصص الانبیاء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوکیسه در فرهنگ عمید

 • کسی که تازه به مال و ثروت رسیده،
فارسی به انگلیسی

نوکیسه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نوکیسه در فارسی به ترکی

گویش مازندرانی

نوکیسه در گویش مازندرانی

 • تازه به دوران رسیده – آدم کم ظرفیت
فرهنگ فارسی هوشیار

نوکیسه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ندید بدید، تازه بدولت رسیده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه