معنی نون

نون
معادل ابجد

نون در معادل ابجد

نون
 • 106
حل جدول

نون در حل جدول

 • الفبای خوردنی
 • حرف خوردنی
فرهنگ معین

نون در فرهنگ معین

 • [ع.] (اِ.) ماهی.
 • (ق.) اکنون.
 • چاه زنخدان، تنه درخت. [خوانش: (اِ.)]
 • (حر.) بیست و نهمین حرف از حروف الفبای فارسی.
لغت نامه دهخدا

نون در لغت نامه دهخدا

 • نون. (اِ) صورت ملفوظ حرف «ن » است. رجوع به «ن » شود:
  نسرین زنخ صنم چه کنم اکنون
  کز عارضین چو نونی زرینم.
  ناصرخسرو.
  و آن قد الف مثال مجنون
  خمیده ز بار عشق چون نون.
  نظامی.
  نونی است کشیده عارض موزونش
  و آن خال معنبر نقطی بر نونش.
  سعدی.
  || (ق) اکنون. (لغت فرس اسدی ص 383) (اوبهی) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). علی حال. (لغت فرس). مخفف اکنون است. (جهانگیری) (رشیدی) (غیاث اللغات). مخفف کنون. (انجمن آرا) (آنندراج). در حال. توضیح بیشتر ...
 • نون. (ع اِ) ماهی. (دهار) (منتهی الارب) (غیاث اللغات) (برهان قاطع) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). حوت. (متن اللغه) (اقرب الموارد). ماهی بزرگ. (مهذب الاسماء). ج، نینان و انوان:
  دلم خسته و بسته ٔ زلف او شد
  چو نون از سر شَست و چون یونس از نون.
  سوزنی.
  || دوات. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) (جهانگیری) (متن اللغه) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) سیاهی دان. (ناظم الاطباء). || سیاهی دوات. (غیاث اللغات). مرکب و سیاهی که در دوات نمایند. توضیح بیشتر ...
 • نون. (اِخ) نام پدر یوشع است.

 • نون. (اِخ) نام دیگری است سوره ٔ «ن والقلم » را در قرآن: «سوره القلم و تسمی ایضاً سوره نون ». (مجمع البیان ج 5 ص 330). رجوع به ن والقلم شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نون در فرهنگ عمید

 • نام حرف «ن»،
 • کنون، اکنون، حالا: مردمان را راه دشوار است نون / اندر آن دشت از فراوان استخوان (فرخی: ۲۶۲)،. توضیح بیشتر ...
 • تنۀ درخت،
 • گودی در چانۀ کودک،
 • ماهی،
گویش مازندرانی

نون در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

نون در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

نون در فرهنگ فارسی آزاد

 • نُون، ماهی -شمشیر، لبه تیز شمشیر، دَوات (جمع: اَنوان، نِینان)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه