معنی نوغان

فرهنگ فارسی هوشیار

نوغان

(اسم) کرم ابریشم. یا اداره نوغان. اداره ای که امور مربوط به تربیت کرم ابریشم و پیله را بعهده دارد.

لغت نامه دهخدا

نوغان

نوغان. [ن َ / نُو] (اِ) بزر. تخم نوغان. (یادداشت مؤلف). || پیله. (یادداشت مؤلف). || قسمی پیشتاب. (یادداشت مؤلف).قسمی اسلحه ٔ کمری. رجوع به پیشتاب و پیستوله شود.


نوغان داری

نوغان داری. [ن َ / نُو] (حامص مرکب) پرورش کرم ابریشم. (یادداشت مؤلف).


نوغان پایین

نوغان پایین. [ن َ ن ِ] (اِخ) دهی است از دهستان کرچمبو از بخش داران شهرستان فریدن، در جلگه ٔ سردسیری واقع شده و 312 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه، محصولش غلات و حبوبات و سیب زمینی، شغل مردمش زراعت و گله داری و جاجیم بافی و قالی بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).


نوغان بالا

نوغان بالا. [ن َ ن ِ] (اِخ) دهی است از دهستان کرچمبو از بخش داران شهرستان فریدن، در 29 هزارگزی شمال غربی داران بر سر راه ازنا به اصفهان در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 154 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه و چشمه، محصولش غلات و حبوبات و سیب زمینی، شغل مردمش زراعت و گله داری و جاجیم بافی و قالی بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

فرهنگ معین

نوغان

(نُ) (اِ.) تخم کرم ابریشم یا خود کرم.

فرهنگ عمید

نوغان

کرم ابریشم،
پیلۀ کرم ابریشم،

حل جدول

نوغان

تخم کرم ابریشم

پیله کرم ابریشم

پیله


نوغان دار

کسی که به نگهداری و پرورش کرم ابریشم می پردازد


تخم کرم ابریشم

نوغان


پیله کرم ابریشم

نوغان

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

sericulture

پرورش نوغان

معادل ابجد

نوغان

1107

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری