معنی نوغان

نوغان
معادل ابجد

نوغان در معادل ابجد

نوغان
  • 1107
حل جدول

نوغان در حل جدول

فرهنگ معین

نوغان در فرهنگ معین

  • (نُ) (اِ.) تخم کرم ابریشم یا خود کرم.
لغت نامه دهخدا

نوغان در لغت نامه دهخدا

  • نوغان. [ن َ / نُو] (اِ) بزر. تخم نوغان. (یادداشت مؤلف). || پیله. (یادداشت مؤلف). || قسمی پیشتاب. (یادداشت مؤلف). قسمی اسلحه ٔ کمری. رجوع به پیشتاب و پیستوله شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوغان در فرهنگ عمید

  • کرم ابریشم،

    پیلۀ کرم ابریشم،
فرهنگ فارسی هوشیار

نوغان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) کرم ابریشم. یا اداره نوغان. اداره ای که امور مربوط به تربیت کرم ابریشم و پیله را بعهده دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید