معنی نوظهور

نوظهور
معادل ابجد

نوظهور در معادل ابجد

نوظهور
  • 1167
حل جدول

نوظهور در حل جدول

  • نوپیدا، به تازگی متداول شده
مترادف و متضاد زبان فارسی

نوظهور در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدیع، تازه، نو، نوآمده، نورس
لغت نامه دهخدا

نوظهور در لغت نامه دهخدا

  • نوظهور. [ن َ ظُ] (ص مرکب) که تازه باب شده. (یادداشت مؤلف). که به تازگی مُد و متداول شده است. که تازه معمول شده است. که طبع و چشم بدان معتاد و مأنوس نیست: مد نوظهور. کلاه نوظهور. لباس نوظهور. || بدع. بدعت. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نوظهور در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید