معنی نوشیدن

نوشیدن
معادل ابجد

نوشیدن در معادل ابجد

نوشیدن
 • 420
حل جدول

نوشیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوشیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آشامیدن، خوردن، درکشیدن، گساردن، نوش کردن
فرهنگ معین

نوشیدن در فرهنگ معین

 • (دَ) (مص م.) آشامیدن.
لغت نامه دهخدا

نوشیدن در لغت نامه دهخدا

 • نوشیدن. [دَ] (مص) آشامیدن. (ناظم الاطباء). گساردن. درکشیدن. زدن. آشامیدن با لذتی تمام. (یادداشت مؤلف):
  به شادی زمانی برآریم کام
  ز جمشید گوئیم و نوشیم جام.
  فردوسی.
  دشمن ز دو پستان اجل شیر بنوشد
  بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار.
  منوچهری.
  که چوپانانم آنجا شیر دوشند
  پرستارانم اینجا شیر نوشند.
  نظامی.
  چو نوشیدن از دست جانان بود
  هر آبی که هست آب حیوان بود.
  امیرخسرو.
  گاه ِ خوردن دو باده کمتر نوش
  تا نباید به دست رفتن و دوش. توضیح بیشتر ...
 • نوشیدن. [دَ] (مص) نیوشیدن. شنیدن. (آنندراج). استماع. شنیدن. شنودن. اطاعت کردن. نیز رجوع به نیوشیدن شود:
  ندانند درمان آن را به بند
  اگر بد نخواهی تو می نوش پند.
  فردوسی.
  گوش آن کس نوشد اسرار جلال
  کاو چوسوسن ده زبان افتاده لال.
  مولوی.
  لیک کوته کردم آن گفتار را
  تا ننوشد هر خسی اسرار را.
  مولوی.
  || گرفتن و هضم کردن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوشیدن در فرهنگ عمید

 • خوردن آب یا مایع دیگر، آشامیدن،
فارسی به انگلیسی

نوشیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نوشیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نوشیدن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

نوشیدن در تعبیر خواب

 • نوشیدن آب: ثروت

  در یک لیوان: برملا کردن یک راز

  در یک ظرف دیگر: رهایی یافتن

  نوشیدنی های دیگر: رضایت - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
 • 1ـ اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی مینوشد، علامت آن است که از اموری لذت میبرد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود.

  2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشی که میکنید، نمیتوانید آبی شفاف بنوشید، علامت آن است که تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه میشود که قادر به استفاده از آن نیستید. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نوشیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ((همی پرست از جوش نوش کن می نوش. )) یا نوش کردن جام (ساغر) بر (به) روی کسی. بسلامتی او نوشیدن: ((دل افروز خدمت کرد و بستند (جام را) و بر روی محبوب نوش کرد. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نوشیدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید