معنی نوشته

نوشته
معادل ابجد

نوشته در معادل ابجد

نوشته
 • 761
حل جدول

نوشته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوشته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اثر، خط، دستخط، رقعه، رقیمه، عریضه، کاغذ، کتیبه، مراسله، مرقوم، مرقومه، مسطور، مکتوب، مندرج، منشور، نامه، نبشته،
  (متضاد) گفته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نوشته در فرهنگ معین

 • (اِمف. ) تحریر شده، (اِ. ) نامه، مراسله، رسید، سند. [خوانش: (نِ وِ تِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نوشته در لغت نامه دهخدا

 • نوشته. [ن َ وَ ت َ / ت ِ] (ن مف) پیچیده. درنوردیده. (برهان قاطع). نوردیده:
  نوشته به دستار چیزی که برد
  چنان هم نوشته به بیژن سپرد.
  فردوسی.
  || طی شده. گذشته. ماضی: از روزگار گذشته و قرن های نوشته. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 118). توضیح بیشتر ...
 • نوشته. [ن ِ وِ ت َ / ت ِ] (ن مف) کتابت کرده شده. (غیاث اللغات) (برهان قاطع). نوشته شده. که بر آن چیزی نگاشته یا نقشی کشیده باشند. مقابل نانوشته به معنی کاغذ سفید که بر آن چیزی ننوشته اند:
  از برگ چون صحیفه بنوشته شد زمین
  وز ابر چون صلایه سیمین شد آسمان.
  فرخی.
  || مرقوم شده. مسطورشده. (ناظم الاطباء). آنچه با قلم و مداد و دیگر ابزار نوشتن بر کاغذ و امثال آن نگاشته باشند. خط. مطلب. مکتوب. || (اِ) نامه. کتابت. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوشته در فرهنگ عمید

 • پیچیده‌شده: نَوَشته به دستار چیزی که برد / چنان هم که بستد به بیژن سپرد (فردوسی: ۳/۳۷۵)،
  درنوردیده‌شده، طی‌شده،. توضیح بیشتر ...
 • کتابت‌شده، مکتوب،
  (اسم) سخن و مطلب مکتوب،
  ٣. (اسم) نامه،
  (اسم) قبض، رسید،
  (اسم) [قدیمی، مجاز] سرنوشت،
  (صفت) [قدیمی، مجاز] حتمی، مقدر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نوشته در فارسی به انگلیسی

 • Dictum, Down, Logue _, Writing, Record, Transcript
فارسی به عربی

نوشته در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نوشته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) نوردیده طی شده. ‎ (اسم) تحریر شده: جمع: نوشتجات، (اسم) نامه مراسله: ((بخط او پس از آن نوشته ای بافتند که بتازی بدوستی نوشته بود. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نوشته در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نوشته در فارسی به آلمانی

 • Druckend, Schreibend, Schrift (f), Schriftstück
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید