معنی نوشابه

نوشابه
معادل ابجد

نوشابه در معادل ابجد

نوشابه
 • 364
حل جدول

نوشابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوشابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آشامیدنی، شربت، نوشیدنی، شراب، مشروب
فرهنگ معین

نوشابه در فرهنگ معین

 • آب حیات، مشروب الکلی، آب گوارا [خوانش: (بِ) (اِمر.)]
لغت نامه دهخدا

نوشابه در لغت نامه دهخدا

 • نوشابه. [ب َ/ ب ِ] (اِ مرکب) آب گوارا. (انجمن آرا) (آنندراج) (رشیدی). آب خوشگوار. (فرهنگ خطی). شربت:
  مباد این درج دولت را نوردی
  میفتاد اندر این نوشابه گردی.
  نظامی (از انجمن آرا).
  || آب حیات. (جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (آنندراج). ماءالحیوه. (فرهنگ خطی). || مشروب. (لغات فرهنگستان). مسکر مایع، هرچه باشد. (یادداشت مؤلف).
  - نوشابه ٔ الکلی، مشروب. مشروب الکلی، اعم از آبجو، عرق، ودکا، شراب، کنیاک و غیره. توضیح بیشتر ...
 • نوشابه. [ب َ] (اِخ) نام زنی است که پادشاه ملک بردع بوده. (برهان قاطع) (از رشیدی) (از غیاث اللغات) (از جهانگیری). نام ملکه ٔ بردع که سکندر به لباس رسولان پیش او رفته بود. (از آنندراج). رجوع به اسکندرنامه ٔ نظامی و نیز رجوع به بردع شود:
  برآراست نوشابه درگاه را
  به زر درگرفت آهنین راه را.
  نظامی.
  چو از مرغ و ماهی تهی کرد جای
  به نوشابه ٔ بردع آورد رای.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوشابه در فرهنگ عمید

 • نوعی نوشیدنی شیرین و گازدار،
  [قدیمی] آب گوارا،
  [قدیمی] شربت،
  * نوشابهٴ الکلی: مشروب الکلی، عرق،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نوشابه در فارسی به عربی

 • شراب، مرطب، مشروب کحولی
نام های ایرانی

نوشابه در نام های ایرانی

 • دخترانه، آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع
کالری خوراکی ها

نوشابه در کالری خوراکی ها

فرهنگ فارسی هوشیار

نوشابه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آب گوارا، آب حیات، مشروب. یا نوشابه الکلی. مشروبی که در آن الکل نباشد. توضیح غالبا بمشروب الکلی مانند شراب و عرق اطلاق شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نوشابه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نوشابه در فارسی به آلمانی

 • Getränk (n), Spirituosen (f), Trinken, Trunk, Zechen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید