معنی نوردیده

نوردیده
معادل ابجد

نوردیده در معادل ابجد

نوردیده
  • 279
حل جدول

نوردیده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوردیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نوردیده در فرهنگ معین

  • تا کرده، پیچیده، طی شده. [خوانش: (نَ وَ دِ) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

نوردیده در لغت نامه دهخدا

  • نوردیده. [ن َ وَ دی دَ / دِ] (ن مف) پیچیده. ملفوف. لوله کرده. || تاشده. تاکرده. ته کرده. || طی شده. سپرده. پیموده. نعت مفعولی از نوردیدن است. رجوع به نوردیدن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوردیده در فرهنگ عمید

  • پیموده،

    پیچیده‌شده،
فرهنگ فارسی هوشیار

نوردیده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) پیچیده طیکرده. ‎، تاکرده. -3 پیموده (راه) .
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید