معنی نوان

نوان
معادل ابجد

نوان در معادل ابجد

نوان
 • 107
حل جدول

نوان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ضعیف، لاغر، ناتوان، نحیف، خمیده، گوژ، نالان، لرزان
فرهنگ معین

نوان در فرهنگ معین

 • لرزان، جنبان، نالان، سست، ناتوان. [خوانش: (نَ) (ص فا.)]
 • (نَ) (ص فا.) خرامان.
لغت نامه دهخدا

نوان در لغت نامه دهخدا

 • نوان. [ن َ] (نف، ق) جنبان. (جهانگیری) (رشیدی) (غیاث اللغات) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). لرزان. (غیاث اللغات) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). متحرک و جنبان مطلقاً. (فرهنگ خطی). حرکت کنان. (ناظم الاطباء). جنبنده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). جنبان از روی حال و وجد. (انجمن آرا) (آنندراج). جنبان باشد یعنی حرکت کنان، و بعضی از این حرکت حرکتی را گفته اند که طفلان در وقت چیزی خواندن کنند و مردم را به هنگام ادعیه خواندن یا در محل فکر و خیال و اندوه و غم و الم صادر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوان در فرهنگ عمید

 • نالان: همه پیش نوشین‌روان آمدند / ز کار گذشته نوان آمدند (فردوسی: ۷/۱۱۵)،
  در حال حرکت،
  خرامان،
  (صفت) خمیده،
  (صفت) ضعیف،
  فریادزنان،
  (قید) تعظیم‌کنان، کرنش‌کنان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نوان در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید