معنی نوال

نوال
معادل ابجد

نوال در معادل ابجد

نوال
 • 87
حل جدول

نوال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نوال در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نوال در فرهنگ معین

 • (نَ) [ع.] (اِ.) دهش، بخشش.
لغت نامه دهخدا

نوال در لغت نامه دهخدا

 • نوال. [ن َ] (ع اِ) عطا. (غیاث اللغات) (آنندراج) (دهار) (منتهی الارب). بخشش. (غیاث اللغات). دهش. (منتهی الارب) (آنندراج):
  زایر ز بس نوال کز او یابد و صلت
  گوید مگر چو من نرسید اندر این دیار.
  فرخی.
  ستوده ای به کمال و ستوده ای به خصال
  ستوده ای به نوال و ستوده ای به سیَر.
  فرخی.
  اندر چله ٔ جهل کمانت شکند تیر
  وَاندر گلوی آز نوالت فکند زه.
  منوچهری.
  خدایگانی شاهی مظفری ملکی
  که ابر روز نوال است و شیر روز وغا.
  مسعودسعد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوال در فرهنگ عمید

 • عطا،

  (اسم) بهره، نصیب،
نام های ایرانی

نوال در نام های ایرانی

 • دخترانه، عطا، بخشش، بهره، نصیب
فرهنگ فارسی هوشیار

نوال در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

نوال در فرهنگ فارسی آزاد

 • نَوال، غیر از معانی مصدری، عطا، بهره، نصیب، صواب و صحیح، شایسته،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید