معنی نوازیدن

نوازیدن
معادل ابجد

نوازیدن در معادل ابجد

نوازیدن
 • 128
حل جدول

نوازیدن در حل جدول

فرهنگ معین

نوازیدن در فرهنگ معین

 • (نَ دَ) (مص م.) نواختن و به مراد رسانیدن.
لغت نامه دهخدا

نوازیدن در لغت نامه دهخدا

 • نوازیدن. [ن َ دَ] (مص) نواختن. نوازش کردن. تفقد و مهربانی کردن:
  جهاندار او را به شیرین زبان
  نوازید و بنشاند اندرزمان.
  فردوسی.
  بدان کو به سال از شما کهتر است
  به مهر و نوازیدن اندرخور است.
  فردوسی.
  نوازیدن شهریار جهان
  از آن گونه شادی که رفت از جهان.
  فردوسی.
  نوازیدن شاه پیوند اوی
  همی گفت آزادی و بند اوی.
  فردوسی.
  ز کهتر پرستیدن و خوشخوئی است
  ز مهتر نوازیدن و نیکوئی است.
  اسدی.
  سپهبدنوازیدش و داد چیز
  همیدون بزرگان و مهراج نیز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نوازیدن در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

نوازیدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نوازیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) نواختن: شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدین پرسش شکار. (مثنوی. نیک. ‎ 541:6). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید