معنی نهیب زدن

نهیب زدن
معادل ابجد

نهیب زدن در معادل ابجد

نهیب زدن
  • 128
حل جدول

نهیب زدن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

نهیب زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نهیب زدن به (بر) کسی. فریاد کشیدن بسوی او.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید