معنی نهایی

نهایی
معادل ابجد

نهایی در معادل ابجد

نهایی
  • 76
حل جدول

نهایی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نهایی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آخرین، پایانی، غایی، واپسین،

    (متضاد) آغازین
فرهنگ معین

نهایی در فرهنگ معین

  • (نَ) (ص نسب.) پایان، آخر.
فرهنگ عمید

نهایی در فرهنگ عمید

  • پایان و آخر چیزی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نهایی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

  • کرانین، پایانی، فرجامینن، انجامین
کلمات بیگانه به فارسی

نهایی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

نهایی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نهایی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نهایی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نهایی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نهایی در فارسی فرجامین (صفت) منسوب به نهایت: آخری آخرین.
فارسی به آلمانی

نهایی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید