معنی نهامی

نهامی
معادل ابجد

نهامی در معادل ابجد

نهامی
  • 106
حل جدول

نهامی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نهامی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آهنگر، حداد، نهامین، درودگر، نجار
لغت نامه دهخدا

نهامی در لغت نامه دهخدا

  • نهامی. [ن َ می ی / ن ُ می ی / ن ِ می ی] (ع ص، اِ) حداد. (متن اللغه) (اقرب الموارد). آهنگر. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). نهام. رجوع به نهام شود. || نجار. (اقرب الموارد) (متن اللغه). درودگر. (منتهی الارب). نهام. رجوع به نهام شود. توضیح بیشتر ...
  • نهامی. [ن ِ می ی / ن ُ می ی] (ع اِ) صاحب دیر و کلیسا. (منتهی الارب). راهب. صاحب دیر. (متن اللغه) (اقرب الموارد). || راه آسان. (منتهی الارب). طریق سهل. (متن اللغه) (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نهامی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نهامین در فارسی آهنگر، درود گر، دستورز (صفت) آهنگر حداد، نجار دورد گر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

نهامی در فرهنگ فارسی آزاد

  • نُهامِیّ، نِهامِیّ، راهِبِ دیر، نجّار، آهنگر، راه سهل و واضح،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید