معنی نهالین

نهالین
معادل ابجد

نهالین در معادل ابجد

نهالین
 • 146
حل جدول

نهالین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نهالین در لغت نامه دهخدا

 • نهالین. [ن ِ] (اِ) توشک. لحاف. (غیاث اللغات) (آنندراج). نهالی. تشک. دوشک. مسند. بستر. بالش:
  اگر شاه باشیم و گر زردهشت
  نهالین ز خاک است و بالین ز خشت.
  فردوسی.
  نصربن احمد از اسب فرود آمد و نهالین بیفکند و بنشست و امیر اسماعیل برسید و خویشتن از اسب بینداخت و پیش آمد و نهالین را بوسه داد. (تاریخ بخارا ص 100).
  پوستین پاره ای بدش بر دوش
  شب نهالین و روز بالاپوش.
  شیخ بهائی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نهالین در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

نهالین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید