معنی نهاد

نهاد
معادل ابجد

نهاد در معادل ابجد

نهاد
 • 60
حل جدول

نهاد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نهاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اداره، بنیاد، سازمان، موسسه، اساس، پایه، آفرینش، خلقت، فطرت، طینت، جبلت، جوهره، خمیره، باطن، درون، ذات، ضمیر، سرشت، طبع، طبیعت، عریکه، غریزه، مزاج، سجیه، سیرت، منش، رسم، سنت، وضع، هیئت 10، ترتیب، قرار، قرارداد، مواضعه، ادا، پرداخت، تادیه، گزارش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نهاد در فرهنگ معین

 • طبیعت، سرشت، ذات، نژاد، نسب، رسم، روش. [خوانش: (نِ یا نَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نهاد در لغت نامه دهخدا

 • نهاد. [ن ِ / ن َ] (مص مرخم، اِمص) مصدر مرخم و اسم مصدر و ریشه ٔ فعل نهادن است. رجوع به نهادن شود. || گذاشت. گذاشتن. مقابل برداشتن. رجوع به نهادن شود: وچون بر سفره نشینند خاموش نباشند و ابتدا به نام خدا کنند و چیزی نکنند از نهاد و برداشت که اصحاب را از آن کراهتی باشد. (کشف المحجوب). || ادا. پرداخت. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به نهادن شود: زنهار ای پسر که در نهاد زکوه و حج دل شک نداری. (قابوسنامه) (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • نهاد. [ن ُ] (ع اِ) اندازه. (آنندراج) (ناظم الاطباء). زهاء. (اقرب الموارد). گویند هذا نهاد مائه؛ زهاؤها. (اقرب الموارد)، قریب منها. (متن اللغه)، این به اندازه ٔ صد است. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • نهاد. [ن ُهَْ ها] (ع ص، اِ) ج ِ ناهد. رجوع به ناهد شود.

فرهنگ عمید

نهاد در فرهنگ عمید

 • نهادن
  سرشت، طبیعت: خدای عرش جهان را چنین نهاد «نهاد» / که گاه مردم شادان و گه بُوَد ناشاد (رودکی: ۴۹۵)،
  ضمیر، دل،
  سازمان، مؤسسه،
  بنیان، اساس،
  (ادبی) = مسندٌالیه
  [قدیمی] روش، طرز، راه‌ورسم،
  [قدیمی] مراسم، آیین، آداب،
  [قدیمی] مقام، پایگاه،
  [قدیمی] قرار، مواضعه،
  ۱۱. [قدیمی] بافت،
  ۱۲. (اسم مصدر) [قدیمی] ادا کردن، پرداختن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نهاد در فارسی به انگلیسی

 • Bent, Character, Device, Estate, Habitude, Heart, Institute, Institution, Makeup Or Make-Up, Mold, Nature, Organ, Self, Soul. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نهاد در فارسی به عربی

 • کیان، موسسه، میل
فرهنگ فارسی هوشیار

نهاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خلقت، آفرینش، طینت، فطرت، خمیره
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه