معنی نمونه

نمونه
معادل ابجد

نمونه در معادل ابجد

نمونه
 • 151
حل جدول

نمونه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نمونه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • الگو، سرمشق، مدل، اسوه، انموذج، شبیه، مانند، مثل، همانند، قیاس، نمودار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نمونه در فرهنگ معین

 • مثل، مانند، مقدار کمی از چیزی که به کسی نشان دهند، سرمشق، الگو. [خوانش: (نَ یا نُ نِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نمونه در لغت نامه دهخدا

 • نمونه. [ن ُ / ن ِ مو ن َ / ن ِ] (اِ) نمودار. (اوبهی) (از غیاث اللغات). انموذج معرب آن است. (انجمن آرا). نمویه. جزء کوچک و مقدار اندک از هر چیزی که بدان می نمایانند همه ٔ آن چیز را و هر چیزی که به وسیله ٔ آن چیز دیگری را بنمایانند و آشکار سازند. (ناظم الاطباء). قلیلی از چیزی برای دانستن چگونگی آن چیز از خوبی و بدی. (یادداشت مؤلف). جزئی که صفات و مشخصات کل را روشن سازد، یا فردی که معرف کلی باشد. مستوره:
  امیر سید عالم علی که علم و حیاش
  نمونه ای است به عالم علی و عثمان را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نمونه در فرهنگ عمید

 • مثل، مانند، نمودار،
  مقدار کمی از چیزی که به کسی نشان بدهند،
  (صفت) دارای ویژگی‌های برجسته، ممتاز: معلمِ نمونه،
  (صفت) از‌کارافتاده،
  (صفت) [قدیمی، مجاز] زشت،
  (صفت) [قدیمی، مجاز] ناتمام، ناقص،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمونه در فارسی به انگلیسی

 • Case, Demo, Epitome, Example, Exemplar, Exemplary, Exemplification, Foretaste, Illustration, Instance, Ism _, Item, Lead, Token, Model, Mold, Pattern, Quintessence, Quintessential, Representation, Representative, Sample, Specimen, Swatch, Taste, Type, Type _, Typical, Version. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نمونه در فارسی به عربی

 • عینه، مثال، نموذج، هاله، استماره
فرهنگ فارسی هوشیار

نمونه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مانند، جزء کوچک از هر چیز را گویند
فارسی به ایتالیایی

نمونه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نمونه در فارسی به آلمانی

 • Abfragen, Abtasten, Ausprobieren, Muster (n), Probe (f), Formen, Modell (n), Muster (n), Müstergültig, Vorbild (n). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید