معنی نمودار شدن

نمودار شدن
معادل ابجد

نمودار شدن در معادل ابجد

نمودار شدن
  • 655
حل جدول

نمودار شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نمودار شدن در لغت نامه دهخدا

  • نمودار شدن. [ن ُ / ن ِ ش ُ دَ] (مص مرکب) ظاهر شدن. پدید آمدن. نمایان شدن. مرئی گشتن:
    همی بود تا شب نمودار شد
    فرورفت مهر و جهان تار شد.
    فردوسی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمودار شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نمودار شدن در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

نمودار شدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید