معنی نمرود

نمرود
معادل ابجد

نمرود در معادل ابجد

نمرود
  • 300
حل جدول

نمرود در حل جدول

  • فرعون عصر ابراهیم
  • پادشاه زمان حضرت ابراهیم
لغت نامه دهخدا

نمرود در لغت نامه دهخدا

  • نمرود. [ن ُ / ن َ] (اِ) لقب عام ملوک سریانی است. (یادداشت مؤلف از آثارالباقیه) (مفاتیح). قبطیان را پادشاهان فرعونان بوده اند و نبطیان را نمرودیان و رومیان را قیاصره. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
  • نمرود. [ن ُ / ن َ] (اِخ) ابن کنعان بن کوش. پادشاه اساطیری بابِل است که دعوی خدائی کرد. ابراهیم در عهد او به پیغامبری مبعوث گشت و خلق رابه پرستش خدای یگانه دعوت نمود، و بتهای بابلیان رادرهم شکست. به فرمان نمرود آتشی برافروختند و ابراهیم را در آتش افکندند، اما به خواست خدا آن آتش بر ابراهیم خلیل اﷲ گلستان گشت. گویند نمرود به هوای پرواز به آسمان و به قصد جنگیدن با خدائی که مسکنش را در آسمانها می پنداشت بفرمودتا صندوقی بساختند و بر چهار گوشه ٔ فوقانی آن چهار نیزه تعبیه کردند و بر سر هر نیزه ای پاره ای گوشت آویختند، سپس چهار کرکس گرسنه ٔ تیزپرواز بر چهار گوشه ٔ تحتانی صندوق بستند، نمرود در صندوق نشست و کرکسان به هوای خوردن گوشتها به سوی بالا پرواز کردند و صندوق و نمرود را به آسمان بردند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نمرود در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) عنوان پادشاهان کلده جمع: نمارده، مخصوصابه پادشاه معاصر ابراهیم 4 اطلاق شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

نمرود در فرهنگ فارسی آزاد

  • نَمرُود، اسم شهریست که شلمنصر اول پادشاه آشور در بین النهرین بنا کرد و امروزه خرابه هایش نزدیک موصل است،. توضیح بیشتر ...
  • نَمرُود، Nimrud نام پادشاه بابل در زمان ظهور حضرت ابراهیم می باشد که می نویسند نامش نِینُوس بوده است، «نمرود» به سایر سلاطین بابل به طور عام نیز اطلاق شده است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید