معنی نمدزین

نمدزین
معادل ابجد

نمدزین در معادل ابجد

نمدزین
  • 161
حل جدول

نمدزین در حل جدول

فرهنگ معین

نمدزین در فرهنگ معین

  • (~. ) (اِمر. ) نمدی که بر پشت اسب و زیر زین افکنند. تکلتو و آدرم و آدرمه نیز گویند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نمدزین در لغت نامه دهخدا

  • نمدزین. [ن َ م َ] (اِ مرکب) نمدی که زیر زین بر پشت اسب نهند. (غیاث اللغات) (ازانجمن آرا) (جهانگیری). نمدی باشد که بر پشت اسب نهند و زین را بر بالای آن گذارند. (برهان قاطع). تکلتو. (از آنندراج) (برهان قاطع). آدرم. آدرمه. خوگیر. (غیاث اللغات) (آنندراج). یون. (لغتنامه ٔ اسدی) (صحاح الفرس). عرق گیر. خوی گیر: و از حدود وی [وخان] روی نمدزین و تیر وخی خیزد. (حدود العالم).
    چراگاه رخش آمد و جای خواب
    نمدزین بیفکند در پیش آب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نمدزین در فرهنگ عمید

  • نمدی که زیر زین بر پشت اسب می‌اندازند، آدرم، آدرمه، ترمه، تکلتو،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نمدزین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نمدی که برپشت اسب و زیر زین افکنند تکلتو آدرم آدرمه.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید