معنی نمایندگی

نمایندگی
معادل ابجد

نمایندگی در معادل ابجد

نمایندگی
 • 185
حل جدول

نمایندگی در حل جدول

 • کارگزاری
 • وکالت، کارگزاری، آژانس
 • وکالت، آژانس، کارگزاری
مترادف و متضاد زبان فارسی

نمایندگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نمایندگی در فرهنگ معین

 • عامل بودن، 2- وکالت در مجلس، آژانس. [خوانش: (نُ یا نَ یَ دِ) (حامص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نمایندگی در لغت نامه دهخدا

 • نمایندگی. [ن ُ / ن ِ / ن َ ی َ دَ / دِ] (حامص) نماینده بودن. (فرهنگ فارسی معین). || عمل نماینده. (یادداشت مؤلف):
  گفت به هنگام نمایندگی
  هیچ ندارد سر پایندگی.
  نظامی.
  || وکالت از طرف کسی. (از فرهنگ فارسی معین). || آژانس. (لغات فرهنگستان). کارگزاری. (فرهنگ فارسی معین). || وکالت مجلس. (از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمایندگی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نمایندگی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نمایندگی در فارسی به عربی

 • تمثیل، محامی، مفوضیه، وفد، وکاله
فرهنگ فارسی هوشیار

نمایندگی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نماینده و وکالت از طرف کسی
فارسی به ایتالیایی

نمایندگی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نمایندگی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید