معنی نمایم

نمایم
معادل ابجد

نمایم در معادل ابجد

نمایم
  • 141
حل جدول

نمایم در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نمایم در لغت نامه دهخدا

  • نمایم. [ن َ ی ِ] (ع اِ) نمائم. ج ِ نمیمه. رجوع به نمیمه شود: به نمایم اضداد و مکاید حساد بدان رسید که در دست ناصرالدین شهید شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 357). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نمایم در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

نمایم در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید