معنی نمایش دادن

نمایش دادن
معادل ابجد

نمایش دادن در معادل ابجد

نمایش دادن
  • 460
حل جدول

نمایش دادن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نمایش دادن در لغت نامه دهخدا

  • نمایش دادن. [ن ُ / ن ِ / ن َ ی ِ دَ] (مص مرکب) نشان دادن. در انظار گذاشتن. به چشم مردم کشیدن. تظاهر کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمایش دادن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نمایش دادن در فارسی به عربی

  • اد، تعرض، شرع، عرض، فعل، مثل، معروض، نفذ، إراءَه
فارسی به ایتالیایی

نمایش دادن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نمایش دادن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید