معنی نمایشی

نمایشی
معادل ابجد

نمایشی در معادل ابجد

نمایشی
  • 411
حل جدول

نمایشی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نمایشی در لغت نامه دهخدا

  • نمایشی. [ن ُ / ن ِ / ن َ ی ِ] (ص نسبی) درخور نمایش. اهل نمایش. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمایشی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نمایشی در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

نمایشی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه