معنی نمایاندن

نمایاندن
معادل ابجد

نمایاندن در معادل ابجد

نمایاندن
  • 206
حل جدول

نمایاندن در حل جدول

  • نشان دادن، آشکارساختن
فرهنگ معین

نمایاندن در فرهنگ معین

  • (نَ دَ) (مص م.) نشان دادن، آشکار ساختن.
لغت نامه دهخدا

نمایاندن در لغت نامه دهخدا

  • نمایاندن. [ن ُ / ن ِ / ن َ دَ] (مص) نمایانیدن. نشان دادن. || آشکار کردن. واضح ساختن. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نمایاندن در فرهنگ عمید

  • نشان ‌دادن، آشکار ساختن،
فارسی به انگلیسی

نمایاندن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نمایاندن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نمایاندن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نشان دادن، آشکارکردن واضح ساختن.
فارسی به آلمانی

نمایاندن در فارسی به آلمانی

  • Darstellen verkoerpern, Darstellen, Vertreten
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید