معنی نمادین

نمادین
معادل ابجد

نمادین در معادل ابجد

نمادین
  • 155
حل جدول

نمادین در حل جدول

فرهنگ معین

نمادین در فرهنگ معین

  • (~. ) (ص نسب. ) آن چه به عنوان نماد به کار برده می شود، سمبلیک. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نمادین در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید