معنی نقطه چین

نقطه چین
معادل ابجد

نقطه چین در معادل ابجد

نقطه چین
  • 227
حل جدول

نقطه چین در حل جدول

  • آلبومی از بهرام بیات
  • سریالی از مهران مدیری
فرهنگ معین

نقطه چین در فرهنگ معین

  • (~. ) [ع - فا. ] (ص. ) خط یا سطحی که از نقطه های متعدد تشکیل شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نقطه چین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دیلچین (صفت) خط یا سطحی که از نقطه های متعدد تشکیل شده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید