معنی نقصان

نقصان
معادل ابجد

نقصان در معادل ابجد

نقصان
 • 291
حل جدول

نقصان در حل جدول

 • کمبود، کاستی، کمی، عیب، کاسته شدن، کم شدن
 • کمبود، کاستی، کسری، قلت
 • کمبود، کسری، کاهش، کاستی
 • آفت
 • ضبن
 • افت
مترادف و متضاد زبان فارسی

نقصان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • قلت، کاستی، کاهش، کسری، کمی، شایبه، منقصت، نقص، نقیصه،
  (متضاد) افزایش، کمال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نقصان در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) کاسته شدن، کم شدن، (اِ. ) عیب، نقص. [خوانش: (نُ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نقصان در لغت نامه دهخدا

 • نقصان. [ن ُ] (ع مص) کم کردن در بهره. نقص. (از منتهی الارب). || کم شدن. (از منتهی الارب) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 101) (تاج المصادر بیهقی). کاسته شدن. (مجمل اللغه). نقص. رجوع به نقص شود. || (اِمص، اِ) کمی. (منتهی الارب). عیب. منقصت. کاستگی. (ناظم الاطباء). نقص. کمی. کم بود. کماسی. کاست. کسر. کاهش. هبط. مقابل زیاده وزیادت. مقابل بسیاری. (یادداشت مؤلف):
  نگفتی سخن جزز نقصان ماه
  که یک شب کم آید همی گاه گاه.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نقصان در فرهنگ عمید

 • کمی، کاستی،

  (صفت) [قدیمی] کم، ناقص،

  (اسم) [قدیمی] زیان،
فارسی به انگلیسی

نقصان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نقصان در فارسی به عربی

عربی به فارسی

نقصان در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نقصان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کم شدن، کاسته شدن، عیب
فارسی به آلمانی

نقصان در فارسی به آلمانی

 • Bedarf (m), Benötige, Benötigen, Brauchen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید