معنی نقاره

نقاره
معادل ابجد

نقاره در معادل ابجد

نقاره
  • 356
حل جدول

نقاره در حل جدول

  • نوعی طبل دوتایی
مترادف و متضاد زبان فارسی

نقاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نقاره در فرهنگ معین

  • (نَ رِ) [ع. نقاره] (اِ. ) نوعی طبل کوچک دوتایی که با دو چوب باریک نواخته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نقاره در لغت نامه دهخدا

  • نقاره. [ن َ / ن َق ْ قا رَ / رِ] (از ع، اِ) نوبت و کوس. (آنندراج). نوبت و نوعی از طبل کوچک و کوس و کوست. (ناظم الاطباء). تبیره. (یادداشت مؤلف). نوعی طبل کوچک دوتائی. دو طبل کوچک متصل بهم، یکی بزرگتر و صدایش بم تر است، و یکی کوچکتر با صدای زیرتر. آلت نواختن، نقاره دو عدد چوب است به نام چوب نقاره و با دو دست نواخته می شود. گاهی یک دست در بم و دست دیگر در زیر کار می کند و گاه هر دو چوب به بم یا به زیر می خورد. کاسه ٔ نقاره از مس است و پوست آن از پوست گاو که کلفت تر است تهیه می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نقاره در فرهنگ عمید

  • نوعی طبل که با دو چوب باریک نواخته می‌شود،
فارسی به عربی

نقاره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نقاره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید