معنی نفتالین

نفتالین
معادل ابجد

نفتالین در معادل ابجد

نفتالین
  • 621
حل جدول

نفتالین در حل جدول

فرهنگ معین

نفتالین در فرهنگ معین

  • (نَ) [فر. ] (اِ. ) جسمی است که از قطران زغال سنگ بدست می آید جامد و سفید با بلورهای درخشان و بوی نافذ است. در صنایع رنگ سازی و عطرسازی به کار می رود. نوع ناخالص و نامرغوب آن برای دفع حشرات مفید است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نفتالین در لغت نامه دهخدا

  • نفتالین. [ن َ] (فرانسوی، اِ) ماده ٔ خشک بدبوی سفیدرنگی که از نفت گیرند و برای جلوگیری از بید زدن پارچه و لباس آن را بر بافته های پشمی چون جامه و قالی و قالیچه پاشند، همچنین برای دفع موریانه به کار برند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نفتالین در فرهنگ عمید

  • ماده‌ای جامد، بدبو، و سفیدرنگ به‌صورت گَرد و پوسته‌های نازک که از قطران زغال‌سنگ به‌دست می‌آید و برای محافظت پارچه‌های پشمی، قالی، و قالیچه از بید و موریانه به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نفتالین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نفتالین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ماده ای است خشک و بدبوی و سفید رنگ که از نفت گیرند و برای جلوگیری از بید زدن پارچه و لباس های بافته پشمی و قالی و همچنین برای دفع موریانه بکار برند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نفتالین در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

نفتالین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید