معنی نفاست

نفاست
معادل ابجد

نفاست در معادل ابجد

نفاست
  • 591
حل جدول

نفاست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نفاست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارزشمندی، گرانمایگی، مرغوبیت
فرهنگ معین

نفاست در فرهنگ معین

  • خوبی، لطافت، گران مایه بودن، گران بها شدن. [خوانش: (نَ سَ) [ع. نفاسه] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نفاست در لغت نامه دهخدا

  • نفاست. [ن َ س َ] (ع اِمص) خوبی. پسندیدگی. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). گرانبهائی. عزیزی. لطافت. (ناظم الاطباء). || (مص) زچه شدن زن. (غیاث اللغات). رجوع به نفاس و نفاسه شود. || حسد و بخیلی کردن. (غیاث اللغات). نفاسه. رجوع به نفاسه و نَفَس شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نفاست در فرهنگ عمید

  • نفیس ‌بودن، گران‌مایه‌ شدن،

    خوبی، پسندیدگی، گران‌مایگی،
فرهنگ فارسی هوشیار

نفاست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گرانمایه شدن، نفیس شدن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید