معنی نعلین

نعلین
معادل ابجد

نعلین در معادل ابجد

نعلین
 • 210
حل جدول

نعلین در حل جدول

 • کفشی بدون پشت و پاشنه و دارای رویه بسته کوتاه
مترادف و متضاد زبان فارسی

نعلین در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نعلین در فرهنگ معین

 • تثنیه نعل، یک جفت کفش، نوعی کفش بدون پاشنه و با رویه کوتاه و نوک برگشته. [خوانش: (نَ لَ یا لِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نعلین در لغت نامه دهخدا

 • نعلین. [ن َ ل َ] (ع اِ) تثنیه ٔ نعل است، به معنی جفتی کفش. (یادداشت مؤلف). || یک جفت کفش چوبین. (ناظم الاطباء).
  - نعلین چوبین، آنچه مثل کفش از چوب ساخته به وقت استنجا و وضو در پاکنند. (غیاث اللغات) (آنندراج).
  || کفش از چرم زرد که ارباب عمایم داشتندی. قسمی کفش علما و طلاب که پشت پاشنه نداشت، به رنگ زرد، نوک آن کمی برگشته و بی پاشنه. مقابل صاغری. (یادداشت مؤلف):
  و از این ناحیت پوست و چرم و ابانکها سرخ و نعلین و خرما و پانیذ خیزد. توضیح بیشتر ...
 • نعلین. [ن َ ل َ] (اِخ) نام یکی از دهستانهای هفتگانه ٔ بخش سردشت شهرستان مهاباد است. دهستان نعلین از 17 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و جمعیت آن در حدود 2510 تن است. قراء مهم این دهستان عبارت است از: سرپونکان، نبی آباد، موسی آلان، گرور. مرکز دهستان قریه ٔ قلعه تاسیان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نعلین در فرهنگ عمید

 • نوعی کفش بی‌پاشنه با رویۀ کوتاه که بیشتر روحانیان به پا می‌کنند،
  [قدیمی] کفش،. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

نعلین در تعبیر خواب

 • اگر نعلین نو خرید و در پای کرد، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلین او سوخت، دلیل است زنش بمیرد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن نعلین در خواب سه وجه است.
  اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: سفر. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نعلین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نعلین در فارسی یک جفت کفش نادرست گویی و نادرست نویسی نالین نالین گونه ای پای افزار بت چینی که ستادست در او چون پیاده است که با نالین است (ابوالفرج رونی) (اسم) تثنیه نعل. یک جفت کفش، کفشی از پوست گوسفند که معمولا رنگ آن زرد یا قرمز و گاه نوک آن برگشته است. این نوع کفش پاشنه ندارد ودر محل پاشنه آن نعل آهنین کوبند و پشت باز است. این قسم کفش مخصوص فقها و طلاب علوم دینیه است: حجاب راه موسی گشت نعلین تو با نعلین بگذشتی ز کونین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

نعلین در فرهنگ فارسی آزاد

 • نَعلَین، یک جفت کفش، در ایران بیشتر به کفش ساده و پشت بازی اطلاق می شود که معمولا روحانیون اسلامی به پا می کنند و گاهی در زیر پاشنه اش نعل هم دارد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید