معنی نظام نامه

نظام نامه
معادل ابجد

نظام نامه در معادل ابجد

نظام نامه
  • 1087
حل جدول

نظام نامه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نظام نامه در لغت نامه دهخدا

  • نظام نامه. [ن ِ م َ / م ِ] (اِ مرکب) آئین نامه ای که انتظامات داخلی هر دستگاهی را مشخص کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نظام نامه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نظام نامه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به عربی

نظام نامه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نظام نامه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید