معنی نظامیه

نظامیه
معادل ابجد

نظامیه در معادل ابجد

نظامیه
  • 1006
حل جدول

نظامیه در حل جدول

  • مدرسه باستانى
  • مدرسه خواجه نظام الملک
لغت نامه دهخدا

نظامیه در لغت نامه دهخدا

  • نظامیه. [ن ِ می ی َ / ی ِ] (اِخ) نام مدارسی است که به امر خواجه نظام الملک وزیر دانشمند و مقتدر دولت سلجوقیان، در قرن پنجم هجری قمری، در ولایات مهم قلمرو سلجوقی تأسیس شد، و ظاهراً نظامیه ها نخستین مدارسی بوده است که برای طلاب و دانشجویان آنها راتبه و شهریه ٔ معین و مداومی مقرر شده است. این مدارس به صورت آموزشگاههای مرتب شبانه روزی مخصوص شافعی مذهبان اداره می شده و وسایل آسایش طلاب آنها از هر حیث فراهم بوده است. توضیح بیشتر ...
  • نظامیه. [ن ِ می ی ِ] (اِخ) نام یکی از ایستگاههای راه آهن تهران - اهواز ضمیمه ٔ بخش مرکزی شهرستان اهواز است، این ایستگاه در 20هزارگزی شمال اهواز واقع است و ساکنین آن کارمندان راه آهن هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6 ص 355). توضیح بیشتر ...
  • نظامیه. [ن ِ می ی ِ] (اِخ) دهی است از دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. در 3هزارگزی مشرق کدکن، در دامنه ٔ معتدل هوائی واقع است و 155نفر سکنه دارد. آبش از قنات تأمین می شود. محصولش غلات و بنشن و پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری و کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 ص 420). توضیح بیشتر ...
  • نظامیه. [ن َظْ ظا می ی َ] (اِخ) نام فرقه ای است از معتزله که پیروان ابراهیم نظام اند. رجوع به نظام ابراهیم شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نظامیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نظامیه در فارسی مونث نظامی سپاهیگری، وابسته به خواجه نظام الملک نام آموزشگاه های او پیروان ابراهیم بن سیار نظام از خرد گرایان (معتزله) که نیکی را از سرنوشت و بدی را از خواست آدمی می دانست (صفت) مونث نظامی:. (امیر نظام) بار دیگر بسمت سرهنگی فوج گروس داخل خدمت نظامیه شد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید