معنی نشریات

نشریات
معادل ابجد

نشریات در معادل ابجد

نشریات
  • 961
حل جدول

نشریات در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نشریات در لغت نامه دهخدا

  • نشریات. [ن َری یا] (از ع، اِ) ج ِ نشریه. رجوع به نشریه شود.

فارسی به انگلیسی

نشریات در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نشریات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع نشریه. توضیح این جمع و مفرد آن در عربی فصیح نیامده ازین رو بعض فصیحان بجای آن } نشرات { را بکار برند نظریات. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید